Athletes Commission
Mr. Oleksandr KRYKUN
Chairman
Mrs. Olena GOVOROVA
Athletics
Mr. Valeriy GONCHAROV
Artistic gymnastics
Mrs. Irina MERLENI
Wrestling
Mr. Elbrus TEDEYEV
Freestyle Wrestling
Mrs. Inna OSYPENKO-RADOMS`KA
Canoe Sprint
Mrs. Anna SOROKINA
Diving
Mrs. Larysa ZASPA
Handball
Mr. Roman GONTYUK
Judo
Mrs. Nina UMANETS
Ukrainian Olympians Association
Mrs. Olga KOROBKA
Weightlifting
Mr. Vyacheslav OLIYNYK
Greco-Roman wrestling
Mrs. Anna BEZSONOVA
Rhythmic Gymnastics
Mr. Dmytro KARUCHENKO
Fencing
Mrs. Viktoria KOVAL
Archery
Mrs. Tatyana KOLESNIKOVA
Rowing
Mrs. Anna LITVINENKO
НКСІУ
Mrs. Oksana HVOSTENKO
Biathlon
Mrs. Olena LYASHENKO
Figure skating
Mrs. Inga BABAKOVA
Athletics