Executive Board
Mr. Sergey Bubka
President
Mr. Valeriy BORZOV
Vice-President
Mr. Volodymyr BRYNZAK
Vice-President
Mr. Igor HOTSUL
Vice-president
Mr. Vitaliy KLICHKO
Vice-President
Mr. Ravil SAFIULLIN
Vice-president
Mr. Grygoriy SURKIS
Vice-President
Mr. Mykola TOMENKO
Vice-president
Mr. Anatoliy BREZVIN
Mrs. Maria BULATOVA
Mr. Oleksandr VOLKOV
Mr. Oleg VOLKOV
Mr. Oleksandr GEREGA
Mrs. Olena HOVOROVA
Mr. Vadym GUTSAYT
Mr. Borys IVANOV
Mr. Dmytro KACHUROVSKIY
Mr. Viktor KORZH
Mr. Pavlo KOSTENKO
Mr. Ivan KURLISCHUK
Mr. Igor LYSOV
Mr. Igor MITYUKOV
Mr. Andriy PAVELKO
Mr. Artur PALATNYI
Mr. Volodymyr PLATONOV
Mr. Valeriy SUSHKEVYCH
Mr. Elbrus TEDEYEV
Mrs. Nina UMANETS
Mr. Nestor SHUFRYCH