Executive Board
Mr. Sergey Bubka
President
Mr. Ravil SAFIULLIN
Senior Vice-president
Mr. Grygoriy SURKIS
Vice-President
Mr. Valeriy BORZOV
Vice-President
Mr. Viktor KORZH
Vice-President
Mr. Vitaliy KLICHKO
Vice-President
Mr. Volodymyr BRYNZAK
Vice-President
Mr. Oleksandr ARTEMYEV
Mrs. Maria BULATOVA
Mr. Oleg VOLKOV
Mr. Oleksandr VOLKOV
Mr. Vadym GUTSAYT
Mr. Anatoliy DOMASHENKO
Mr. Oleg DYOMIN
Mr. Borys IVANOV
Mr. Vadym KOPYLOV
Mr. Pavlo KOSTENKO
Mr. Oleksandr KRYKUN
Mr. Igor LYSOV
Mr. Igor MITYUKOV
Mr. Andriy PAVELKO
Mr. Volodymyr PLATONOV
Mr. Vadym SYSYUK
Mr. Valeriy SUSHKEVYCH
Mr. Elbrus TEDEYEV
Mr. Mykola TOMENKO
Mrs. Nina UMANETS
Mr. Nestor SHUFRYCH