NOC of Ukraine Honorary Members
Mr. Anatoliy USENKO
Mr. Fedir NOVIK
Mr. German BENYAMINOV
Mr. Grygoriy KRIS
Mr. Ivan BOGDAN
Mr. Ivan VASYUNYK
Mr. Mykola KOSTENKO
President’s Adviser
+38 (044) 379-12-77
Mr. Oleg DIOMIN
Mr. Olexandr VELYCHKO
Mr. Sergiy MISHCHENKO
Mr. Vasyl KARLENKO
Mr. Yuriy MASLACHKOV
Mr. Zaurbek HROMAEV
Mrs. Nina BOCHAROVA