Офіційні документи
Конкурс «Олімпійський орнамент»

Положення

про конкурс «Олімпійський орнамент»

1. Мета

1.1. Головною метою організації конкурсу є:

–      популяризація олімпійського спорту, принципів культурного розвитку нації та виховання громадян на ідеях сучасного олімпійського руху;

–      визначення переможця, робота якого буде основою для розробки аутентичної візуалізації/ідентифікації (далі за текстом – орнамент), яка буде використана у дизайні форми Олімпійської команди України на Іграх XXXII Олімпіади 2020 року.  

 

2. Організатори

2.1. Організатором конкурсу є громадська організація «Національний олімпійський комітет України» (надалі – Організатор). Організаційне забезпезпечення конкурсу покладається на Виконавчу дирекцію НОК України та комісію НОК України «Олімпійська освіта та культура».

 

3. Учасники

3.1. Конкурс відкритий для громадян України. Участь у конкурсі можуть приймати всі бажаючі, будь-якого рівня професіоналізму, без будь-яких вікових обмежень, крім:

а)  співробітників Організатора та членів їх сімей;

б)  власників та співробітників рекламних агентств та партнерів, які приймають участь в проведенні Конкурсу, та членів їх сімей.

 

4. Завдання конкурсу

4.1. Надати графічні матеріали на вищевказану тему відповідно до технічного завдання.

4.2.  Надати опис орнаменту, що він символізує і який несе посил, як характеризує Олімпійську команду України.

4.3. Орнамент повинен бути унікальним і не схожим на орнаменти, які вже використовувалися у дизайні форми Олімпійської команди України. Орнамент повинен відображати належність до української культури і традицій і мати зв'язок з ідеологією олімпізму.

4.4. Орнамент має бути супроводжений описом ідеї, яку він уособлює, та засобів її реалізації.

 

5. Термін проведення конкурсу

5.1. Конкурс розпочинається з дня опублікування умов конкурсу на офіційному сайті НОК України (www.noc-ukr.org) та закінчується 01 серпня 2018 року. Всі роботи повинні надійти не пізніше 25 липня 2018 року з поміткою «конкурс «Олімпійський орнамент» на адресу НОК України (одним з нижченаведених способів):

– поштою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 39-41;

– безпосередньо передані до НОК України: м. Київ, вул. Хорива, 39-41;

– на електронну пошту: office@noc-ukr.org.

5.2. Організатор не несе відповідальності за несвоєчасне отримання робіт від учасників незалежно він обставин, що слугували цьому причиною.

 

6. Висвітлення умов Конкурсу в ЗМІ

6.1 Інформування громадськості щодо умов проведення Конкурсу, про його хід та переможців покладається на Комісію НОК України «Олімпійська освіта та культура».

 

7. Визначення переможця

7.1. Обрання переможця покладається на спеціальну експертну комісію, склад якої визначається Виконавчим комітетом НОК України.

7.2. Переможці визначаються простим голосуванням всіх членів спеціальної експертної комісії. Кожен із членів експертної комісії відбирає 3 (три) кращих роботи, присвоюючи кожній з них бали по шкалі від 1-го до 3-ох (найвища оцінка – 3 бали). Серед трьох робіт, які набрали найбільшу кількість балів, експертна комісія визначає переможця шляхом обговорення та відкритого голосування.

7.3. Про результати конкурсу Організатор повідомляє всім учасникам, які зайняли перше, друге та треті місця, виходячи із тих контактних даних, які були направлені йому учасниками.

7.4. Учасник вважається переможцем конкурсу (тобто таким, що посів одне з перших трьох місць) лише після підписання ним (його законним представником) всіх запропонованих Організатором документів, які стосуються гарантій свого авторства по відношенню до робіт (включаючи відповідальність за надання завідомо неправдивих даних, в тому числі компенсацію збитків, яка з цим пов’язана), а також документів, згідно з якими всі права на роботи переходять у власність Організатора відповідно до чинного законодавства України.

 

8. Заявки на участь у конкурсі

8.1. До роботи, яку автор направить на Конкурс повинні бути додані:

-          ім’я та коротка біографія (не більше 400 слів);

-          назва роботи;

-          вид роботи і техніка виконання;

-          короткий опис або зміст роботи;

-          заява учасника з наступним текстом:

Я ___________, що проживаю за адресою _____________, паспорт, серія №_____, виданий _________, погоджуюсь з умовами конкурсу «Олімпійський орнамент» і зобов’язуюсь їх виконувати; дата та підпис.

8.2. Для неповнолітньої особи зобов’язання заповнює та підписує її законний представник.

8.3. Всі роботи повинні надійти на адресу НОК України не пізніше терміну, зазначеному в п. 5.1 цього Положення.

 

9. Технічне завдання

9.1. Робота повинна відповідати вимогам законодавства України. Робота повинна відображати тему Конкурсу.

9.2. Робота повинна відображати ідеї та основні завдання: залучення громадян України до ідеалів і цінностей олімпійського руху, популяризація спорту і здорового способу життя, просування іміджу Олімпійської збірної України.

9.3. Характеристики і цінності, які необхідно відобразити в роботі: олімпізм, спорт, життя, повага, дружба, єдність, майстерність, традиції.

9.4. Роботи, виконані на фізичних носіях (папір), можуть бути відправлені в оригіналі на поштову адресу Організатора або в відсканованому варіанті на електронну адресу.

9.5. Для робіт, виконаних в графічних редакторах:

– розміри графічних матеріалів мінімально 1500рх по довгій стороні, розподільна здатність 600ppi;

– 3D моделі повинні бути оформлені в графіку з наданням видів по сторонам;

– допустимі формати для робіт: jpg, png, psd, pdf, ai;

– Розмір файлів не повинен перевищувати 50 МБ.

 

10. Нагородження

10.1. Переможці конкурсу нагороджуються цінними подарунками НОК України.

 

11. Інші положення

11.1. Своєю участю учасники погоджуються з цим Положенням та рішеннями організаторів конкурсу.

11.2. Рішення експертної комісії від НОК України є остаточним та не підлягає оскарженню.

11.3. Організатор є єдиним органом, який приймає остаточне рішення щодо конкурсу та інтерпретації даних правил.

11.4. Нагородження переможців буде проводитись як урочиста подія. Дата нагородження визначається Організатором.

11.5. Для оформлення документів, необхідних для отримання цінних подарунків, переможці (учасникам, які посіли перше, друге та третє місця) звертаються до офісу Організатора (чи інше місце, вказане Організатором) в термін, встановлений Організатором. Організатор не несе відповідальності за зміни в розкладі переможців, перенесення чи відмови їх від зустрічей.

11.6. Ні Організатор, ні його партнери не несуть відповідальності у випадку неможливості реалізації переможцем своїх прав на цінний подарунок, у випадках відсутності у нього необхідних для реалізації своїх прав документів, у випадку зайнятості на іншому місці, у випадку виникнення протиріч з органами державної влади, у випадку недотримання інструкцій Організатора (партнера/партнерів Організатора) тощо.

11.7. У випадку, якщо будь-хто з учасників, які посіли перші місця в конкурсі, порушить умови конкурсу (чи виявиться не готовими повністю або частково дотримуватися умов даних Правил), і в результаті чого до підсумків конкурсу необхідно буде внести зміни, то переможцем в даному випадку, виходячи з даних загального списку кращих робіт, стає наступний за цим списком учасник. 

11.8. Переможець (чи його законний представник) повинен підписати на вимогу Організатора всі представленні Організатором документи, включаючи список зобов’язань та згоду на рекламу.

11.9. Переможець, якому не виповнилося 18 років, може отримати цінний подарунок тільки через свого законного представника. Неповнолітній переможець може реалізувати свої права на цінний подарунок лише з письмової згоди своїх законних представників.