Офіційні документи
Олімпійська книга

ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурс Національного олімпійського комітету України

на кращу книгу року з олімпійського спорту

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.        Положення про конкурс Національного олімпійського комітету України (далі – НОК України) на кращу книгу року з олімпійського спорту (далі – Положення) визначає порядок організації та проведення Конкурсу НОК України на кращу книгу року з олімпійського спорту (далі – Конкурс), а також умови визначення його переможців.

1.2.        Конкурс проводиться щороку з метою популяризації та розвитку олімпійського руху, стимулювання творчої та соціальної активності фахівців сфери олімпійського спорту та олімпійської освіти, підняття престижу українського спорту та підтримки видання олімпійської літератури в Україні.

1.3.        Завданнями Конкурсу є:

-        залучення до творчої діяльності працівників сфери олімпійського спорту та олімпійської освіти;

-        сприяння творчим пошукам авторів книг на олімпійську тематику;

-        піднесення ролі автора олімпійської книги у суспільстві та підвищення престижності олімпійського книговидання;

-        сприяння збереженню історичної спадщини олімпійського руху України;

-        сприяння поширенню кращих методик і технологій з підготовки спортсменів в олімпійському спорті;

-        заохочення ініціатив, спрямованих на об’єднання спорту з культурою та освітою.

1.4.        Засновником Конкурсу є НОК України.

1.5.        Організацію та проведення Конкурсу здійснює Виконавча дирекція НОК України за підтримки Комісії НОК України «Олімпійська освіта та культура».

1.6.        Конкурс оголошується постановою Виконкому НОК України (не пізніше 1 травня поточного року), в якій, зокрема, зазначаються: склад Конкурсної комісії з оцінювання робіт (далі – Конкурсної комісії) та строки проведення Конкурсу.

1.7.        Якщо з об’єктивних причин Конкурс не було проведено учасники мають змогу подати свої роботи на наступний рік.

 

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

2.1. У Конкурсі можуть брати участь окремі автори та авторські колективи книг на олімпійську тематику (далі – Учасники).  

2.2. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення.

 

3. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Проведення Конкурсу складається  з наступних етапів:

-        затвердження Положення про Конкурс на засіданні Виконкому НОК України;

-        оголошення Конкурсу на відповідний рік;

-        формування складу Конкурсної комісії;

-        розгляд та оцінювання робіт, поданих на Конкурс;

-        підготовка Конкурсною комісією подання про результати Конкурсу для затвердження Виконавчим комітетом НОК України;

-        нагородження переможців і лауреатів Конкурсу.

3.2. До участі в Конкурсі допускаються друковані книги (монографії, навчальні та наукові видання, методичні посібники, словники, довідники, енциклопедії, художня та дитяча література тощо), які присвячені питанням історії розвитку олімпійського руху; особливостям функціонування міжнародної олімпійської системи; місця та ролі видатних та маловідомих постатей в олімпійському спорті; підготовки спортсменів в олімпійському спорті; реалізації правових, економічних, екологічних, філософських, педагогічних складових в олімпійському русі; актуальним проблемам сучасного олімпійського спорту; питанням олімпійської освіти тощо. 

3.3. До Конкурсу приймаються роботи, які були опубліковані за останній календарний рік.

3.4. Роботи для участі у Конкурсі подаються щорічно до 1 вересня поточного року на адресу НОК України: (04071, Київ-71, Україна, вул. Хорива 39-41) із поміткою «На конкурс Національного олімпійського комітету України на кращу книгу року з олімпійського спорту», а саме: лист-подання; примірник роботи; біографічні дані конкурсанта.

3.5. Лист-подання та біографічні дані конкурсанта підписуються автором (авторами), у разі подання роботи юридичною особою – підписом керівника установи затвердженим печаткою установи (закладу).

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

4.1. Розгляд робіт здійснюється у два етапи:

          І етап – Комісія НОК України «Олімпійська освіта та культура» розглядає роботи конкурсантів за такими критеріями: відповідність вимогам професійного книговидання; актуальність проблематики; творчий підхід, оригінальність та достовірність представлення інформації; поліграфічне виконання; та готує представлення та висновки на кожну відібрану роботу.

          ІІ етап – Конкурсна комісія розглядає подані роботи та визначає переможця таємним голосуванням переважною більшістю голосів (50%+ 1 голос).

4.2. Загальний розгляд поданих робіт здійснюється протягом трьох місяців, але не пізніше 1 листопада поточного року. На кожний етап розгляду робіт відводиться 1 місяць.

4.3. У результаті проведення Конкурсу визначаються три переможця і три лауреати.

 
5.    ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

5.1. Інформаційне забезпечення здійснюється через розміщення на сайті НОК України об’яви про проведення Конкурсу, умов проведення Конкурсу та результатів його проведення.


                                                  6.    НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

6.1.        За результатами Конкурсу видається Постанова Виконкому НОК України.

6.2.        Автори трьох кращих робіт за рішенням Виконкому НОК України, отримують грошову винагороду та плакетку НОК України. Розмір винагороди визначається Виконкомом НОК України.

6.3.        Три лауреати Конкурсу, роботи яких визнані гідними заохочувальних нагород, відзначаються цінним подарунком та плакетками НОК України.

6.4.        Плакетка має прямокутну форму, зроблена з двох компонентів – дерева та металу, на якій зображено емблему НОК України та надпис «Переможець (лауреат) конкурсу НОК України на кращу книгу року з олімпійського спорту».

6.5.        Церемонія нагородження проводиться щорічно в урочистій обстановці, як правило на засіданні Генеральної асамблеї НОК України.


                                                   7.    ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ

7.1.        Поштові витрати на пересилку конкурсних матеріалів здійснюється за рахунок Учасників.

7.2.        Фінансування Конкурсу здійснюється за кошти НОК України.