Офіційні документи
Олімпійський куточок

Додаток 12

до Постанови Виконкому НОК України

№ 48 від 22 вересня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську акцію «Олімпійський куточок-2012»

1. Загальні положення.

1.1. Організатором Всеукраїнської акції «Олімпійський куточок» (надалі - Акція) є Національний олімпійський комітет України (надалі - НОК України) спільно з Державною службою молоді та спорту України.

1.2. Практичне організаційне навантаження щодо проведення Акції покладається на НОК України та його регіональні відділення, Олімпійську академію України.

1.3. Участь в Акції здійснюється на добровільних засадах.

2. Мета.

2.1. Мета Акції - розвиток олімпійського руху в Україні, пропаганда здорового способу життя, поширення ідей олімпізму.

3. Основні завдання Акції

3.1. Створити передумови для більш активного залучення учнів навчальних закладів всіх форм власності та підпорядкування до занять фізичною культурою та спортом.

3.2. Сприяти всебічному гармонійному розвитку учнів.

3.3. Урізноманітнити дозвілля учнів засобами фізичної культури та спорту.

4. Терміни та умови проведення Акції.

4.1. Термін проведення Акції з вересня по грудень 2011 року.

4.2. Оголошення про початок Акції відбувається в урочистій атмосфері з залученням керівництва Державної служби з питань молоді та спорту, НОК України, видатних спортсменів, тренерів, науковців та фахівців сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху.

4.3. Під час проведення Акції рекомендується проводити на місцях урочисті збори за участю представників НОК України, регіональних відділень НОК України, керівників місцевих органів державної влади та самоврядування, педагогічних колективів ЗНЗ, учнів, чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, провідних спортсменів регіону.

4.4. Учасником Акції (надалі - Учасник) може стати навчальний заклад будь-якої форми власності та підпорядкування, який виконає наступні вимоги:

4.4.1. Буде включений до 100 найкращих шкіл мережі із впровадження олімпійської освіти за поданням Олімпійської академії України.

4.4.2. Буде визнаний в районі* кращим із проведення заходів з пропаганди фізичної культури, спорту та олімпійського руху за поданням регіональних відділень НОК України.

* 509 районів в 27 регіонах за списком (додаток 1).

5. Порядок проведення Акції.

5.1. НОК України до початку Акції у тісній співпраці з Олімпійською академією опрацьовує перелік спортивної, сувенірної атрибутики та поліграфічної продукції та здійснює заходи щодо її виготовлення, придбання та розповсюдження.

5.2. НОК України:

5.2.1. Затверджує перелік спортивної, сувенірної атрибутики та поліграфічної продукції, яка складає комплект «Олімпійський куточок».

5.2.2. Надсилає комплекти на адреси Учасників Акції, або передає відповідну кількість комплектів в регіональні відділення НОК України для їх подальшої передачі Учасникам Акції.

5.2.3. Надсилає сувенірну атрибутику та поліграфічну продукцію до кожного навчального закладу України будь-якої форми власності та підпорядкування, або в відповідні регіональні відділення НОК* України для їх подальшої передачі ЗНЗ.

5.3. Олімпійська академія України до 01 серпня 2011 року надає до НОК України інформацію щодо 100 найкращих шкіл мережі із впровадження олімпійської освіти.

5.4. Місцеві осередки НОК України в областях, АР Крим, містах Києві та Севастополі:

5.4.1. До 01 серпня 2011 року визначають в кожному районі по одному загальноосвітньому закладу - кращому із проведення заходів з пропаганди фізичної культури, спорту та олімпійського рух та надають інформації про них до НОК України.

5.4.2. Спільно з Учасниками Акції проводять урочисті зібрання, конференції та інші заходи, спрямовані на розвиток та популяризацію олімпійського руху.

5.4.3. До 20 грудня 2011 року надсилають до НОК України описовий звіт про проведення спільних заходів з Учасниками Акції в регіоні.

Додаток 1 до положення про
Всеукраїнську акцію «Олімпійський куточок»

Кількість районів по регіонах України,

кількість районів у обласних центрах, кількість міст обласного підпорядкування

 

Назва регіону

Кількість районів по регіонах

Кількість районів у обласних центрах

Кількість міст обласного підпорядкування

1

АР Крим

19

3

16

2

М. Київ

10

-

-

3

Вінницька обл.

27

-

18

4

Волинська обл.

16

-

11

5

Дніпропетровська обл.

22

8

20

6

Донецька обл..

18

9

28

7

Житомирська обл.

23

2

11

8

Закарпатська обл.

13

-

11

9

Запорізька обл.

20

8

14

10

Івано-Франківська обл.

14

6

15

11

Київська обл.

25

-

12

12

Кіровоградська обл.

21

2

12

13

Луганська обл.

18

4

14

14

Львівська обл.

20

6

9

15

Миколаївська обл.

19

4

9

16

Одеська обл.

26

4

19

17

Полтавська обл.

25

3

15

18

Рівненська обл.

16

-

11

19

Сумська обл.

18

2

15

20

Тернопільска обл.

17

-

18

21

Харківська обл.

27

9

7

22

Херсонська обл.

18

3

9

23

Хмельницька обл.

20

-

13

24

Черкаська обл.

20

2

16

25

Чернівецька обл.

11

3

11

26

Чернігівська обл.

22

2

15

27

Севастополь

4

-

-

 

 

509

80

349

 

Разом:

938