Sport Society Uniits
Dynamo
Mr. Arsen AVAKOV
Chairman
+38 (044) 253-44-24
+38 (044) 253-64-25
Kiev, 01021, Institutska Str. 29, office 203
Kolos
Mr. Oleksandr MENDUS
Chairman
+38 (044) 517-74-00
+38 (044) 517-73-81
Kiev, 01002, Florentsiya Str. 1/11
Ukraine
Mr. Mykola TSYPLO
Chairman
+38 (044) 486-53-81
+38 (044) 486-55-26
Kiev, 01135, Zlatoustivska Str. 1
Spartak
Mr. Evgen BAZHENKOV
Chairman
+38 (044) 529-69-78, 529-98-76, 529-95-78
+38 (044) 529-69-78
Kiev, 01103, Cherkaska Str. 9
Committee of Physical Culture and Sports of Ministry of Education and Science
Mr. Vadym STETSENKO
Acting Chairman
+38 (044) 486-62-83
+38 (044) 486-62-94
Kiev, 01054, Dmytrivska Str, 46
Sport Committee of Department of Defence
Mr. Yuriy FINOCHENOV
Chairman
+38 (044) 454-44-05
+38 (044) 454-43-18
Kiev, 03168, Povitroflotskiy Av. 6