Staff
The President's Office
Mr. Mykola KOSTENKO
President’s Adviser
Mr. Olexandr DAVYDENKO
President’s Adviser
+38 (044) 379-12-77
Executive Administration
Mrs. Nataliia KOVALENKO
Executive Director
+38 (044) 379-12-77
Mr. Olexandr YAKOVLEV
Deputy Executive Director
+38 (044) 379-12-81
Mrs. Marina OSTAPCHUK
Personnel Manager
+38 (044) 379-12-84
Mrs. Viktoriya MINAEVA
Document Management Specialist
+38 (044) 379-12-79
Mrs. Iryna SHABALINA
Secretary
+38 (044) 379-12-77
Olympic Stakeholders Relations Department
Mr. Ivan BONDARCHUK
Director
+38 (044) 379-12-89
Mrs. Viktoriya VESELOVA
Olympic Stakeholders Relations Manager
+38 (044) 379-12-87
Mr. Pavlo KUBANOV
Press Photographer
Ms. Iryna KUSHNARENKO
Public Relations Manager
+38 (044) 379-12-89
Ms. Olha MYRONIUK
Olympic Stakeholders Relations Manager
+38 (044) 379-12-89
Ms. Olena YATSENKO
Olympic Stakeholders Relations Manager
+38 (044) 379-12-87
Juridical Department
Mr. Dmytro ZADOROZHNIY
Head
+38 (044) 379-12-84
Mr. Denys STOLYARENKO
Legal Adviser
+38 (044) 379-12-84
Financial Department
Mrs.Nataliya BAGMET
Chief Accountant
+38 (044) 379-12-85
Mrs. Nataliya DAVLETSHYNA
Deputy Chief Accountant
+38 (044) 379-12-85
Mrs. Lyudmyla PETROSYUK
Deputy Chief Accountant
+38 (044) 379-12-85
Ms. Iryna SARAPYN
I Category Accountant
+38 (044) 379-12-85
Mrs. Anna FILONENKO
I Category Accountant
+38 (044) 379-12-85
International Relations Department
Ms. Nelia DEMYANETS
Head
+38 (044) 379-12-80
Mrs. Alla TARASYUK
International Cooperation Manager
+38 (044) 379-12-80
Logystics Department
Mrs. Valentyna SHULGA
Head
+38 (044) 379-12-83
Mr. Maksym DRUZENKO
Deputy Head
+38 (044) 379-12-83
Mr. Georgiy AVERYANOV
Logistics Specialist
+38 (044) 379-12-83
Mrs. Tatiyana ZINCHENKO
Logistics Specialist
+38 (044) 379-12-88
Mr. Oleksandr IGNATOV
Logistics Specialist
+38 (044) 379-12-83
Mr. Oleksandr MAKOGON
Driver
Mr. Vitaliy SHAPOVAL
Driver