Звернення Етичної комісії НОК України
03 Листопада 2022 Поділитися
Звернення Етичної комісії НОК України

До суб’єктів виборчого процесу до складу Національного олімпійського комітету України на період 2022 – 2026 рр., представників спортивної громадськості та засобів масової інформації.

З метою проведення об’єктивних, чесних, демократичних, прозорих, вільних та справедливих виборів до складу та керівних органів НОК України Комісія закликає керуватися положеннями Олімпійської хартії, Статуту НОК України, Кодексу з етики МОК, Етичного кодексу олімпійського руху України, рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та основних принципів належного управління.

Здiйснення монiторингу та контролю за виборчим процесом виконком НОК України за рекомендацiями Мiжнародного олiмпiйського комiтету доручив Етичній комiсiї. Випадки порушення етико-дисциплiнарних норм, що будуть чинити опiр вiльним i справедливим виборам, будуть терміново доведені до відома виконкому НОК України для прийняття відповідних рішень.

Медіа