Заявка для участі

З А Я В К А

учасника ХIII  Всеукраїнського конкурсу телевізійних

спортивних програм "Світ спорту" 

 

 

1. Найменування юридичної особи, або засобу масової інформації. Прізвище, ім’я, по батькові керівника/Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Поштова адреса ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Номер телефону, факсу,  електронна адреса (e-mail) _____________________________

____________________________________________________________________________

4. Контактна особа, телефон_____ ______________________________________________

____________________________________________________________________________

 

5. Назва, тема, жанр творчої роботи _____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Хронометраж творчої роботи.  Дата виробництва.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Автор творчої роботи (авторський колектив) ___________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Коротка анотація роботи ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

МП      (підпис, ПІБ)

 

 

Прохання надсилати заявку на е-mail: telekonkurs2015@gmail.com